Szellemi törvények

Szellemi törvények

“A legtöbb ember harcnak fogja fel az életet, holott játékról van szó, ám egy olyan játékról, amelyet a szellemi törvények ismerete nélkül nem lehet eredményesen játszani. ”  Kurt Tepperwein

“A SZERETET TÖRVÉNYE – ha valakit szeretsz, akkor önmagadat adod, az illetőnek a legjobbat akarod és kívánod, anélkül, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást várnál.

Szeretlek – mondod, de közben azt érzed: „szükségem van rád, ne hagyj el!” Ez azt jelenti, hogy csak azért keresed a párod, mert képtelen vagy magadat szeretni. Énképed tehát javításra szorul. A szeretetben ne várj feltétlen viszonzást, cselekedeteid mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, a nagyrabecsülés, a csodálat legyen. Szerethetsz mellette másokat is, és ezt a jogot neki is add meg. Nem kaphatsz több szeretetet, mint amennyit magad is képes vagy adni. A partner szembesít hiányosságaiddal, megmutatja, hol nem vagy még egészséges.

Együtt haladtok önmagatok az önmagatok felé vezető úton. A tartós szeretet feltétele a csodálat, a mindkét felet lelkesítő feladat, megértés.

“A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.”  Kurt Tepperwein

A HARMÓNIA TÖRVÉNYE – ez a rendkívül fontos törvény arról gondoskodik, hogy a hatásokat kiegyenlítse és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon vagy gyorsan visszaálljon. Vagyis ahol sok a fény, sok az árnyék is, aki ad, annak adatik. “Ne bánts meg senkit és semmit, ne zavard meg mások harmóniáját, mert ők is te vagy.” Önmagadat se bántsd, ne legyen bűntudatod.

AZ EVOLÚCIÓ TÖRVÉNYE – Minden állandó változásban van, véget ér, hogy valami újnak adjon életet. Semmi nem maradhat úgy, ahogy most van. Semmit sem ragadhatsz meg, nem tarthatod meg, mert minden, ami elkezdődik, az véget is ér. Már a kezdet magába foglalja a véget, ami egyidejűleg valami újnak a kezdete. Az örök létezés, bár állandó változásban van, sem nem csökken, sem nem növekszik – van.

REZGÉS TÖRVÉNYE – Minden gondolat, érzés, kívánság különböző frekvenciájú rezgés,  minden mindennel összefügg és befolyásolja egymást. Ok és okozat. Ha a gondolatainkat  megváltoztatjuk, megváltozik az egész életünk. A hit aktiválja a teremtő erőt, mindent el tudsz érni, amire csak gondolsz. Amikor megnyitod magad, gondolataidat és hitedet kitágítod, megszűnnek a korlátok, minden lehetővé válik. Meg kell tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak,  hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk.  A negatív gondolatokat negatív  cselekedetek követik. Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, akkor megváltoztatjuk egész életünket.

 

A POLARITÁS TÖRVÉNYE – Bár minden létezőnek 2 pólusa van ugyan, valójában minden egy. Álláspontod megváltoztatásával a dolgok megváltoznak – boldogság és boldogtalanság, szeretet és gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak a két oldala, – ennek következtében a félelmet bátorsággá, a sötétséget fénnyé alakíthatod. Tudatod rezgésszintjének emelésével nem csupán magunkat változtatjuk meg, hanem egész életedet is, hiszen a rezonancia törvénye szerint más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzol magadhoz. Felébreszted az emberben rejlő jót, tudatod megváltoztatásával megváltoztatod világodat és ez kihat a környezetedre, Áldás az egész világ számára! Ha a tudatodat a magasabb rezgésszinten tartod, az alacsonyabb tudatszint ellenreakciója nem érhet fel hozzád.

A RITMUS TÖRVÉNYE – “a mosoly, melyet küldesz, visszatér hozzád” – tartja az indiai mondás. Minden létezőnek megvan a saját, egyéni ritmusa: növekedés és csökkenés, aktivitás és pihenés… A ritmus törvénye szorosan összefügg a polaritás törvényével. Ez a törvény az ember örök létezését biztosítja, függetlenül attól, hol van: születés, halál és újjászületés. Mindenkinek meg kell találnia, hogy a maga személyes ritmusával, s ne annak ellenében éljen. Mert csak így lehet harmóniában élni a világgal.

MEGFELELÉS TÖRVÉNYE – “„Mint fent, úgy lent, mint lent, úgy fent.” Miként bent, úgy kint. Az ember, mint mikrokozmosz, pontos képe a makrokozmosznak. Egy adott tartalomhoz egy adott forma illik. Minden létezőnek a létezés minden szintjén megvan a megfelelője.

Tabula Smaragdina

A REZONANCIA TÖRVÉNYE – A hasonló hasonlót vonzza magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszítja egymást. Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. A félelem magához vonzza azt, amitől félünk. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket. Az OM rezonanciába hoz bennünket a legmagasabb rezgéssel.

A TELJESSÉG TÖRVÉNYE – Az élet teljessége minden pillanatban rendelkezésünkre áll, bár hibás szellemi beállítottságunk és csekély hitünk külső és belső gazdagságunkat korlátok közé szorítja. Mihelyt felismerjük igaz valónkat, a teljesség törvénye manifesztálódik életünkben, többé semmiben sem szenvedünk hiányt.

Az elfogadás a törvény egyik oldala, a másik az adás. Aki csak a törvény egyik felérefigyel, önzésével érvényteleníti a törvényt. “Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, az nem is arathat.” Aki a teljességben él, annak mindig minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy létét tökéletesen kifejezésre juttassa. A mindenbe beletartoznak a leckék is, amelyeket az élet kínál számunkra, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Aki teljességben él, az valóban bőségben, teljességben éli az életét, és élete minden aspektusa harmóniában van.

A SZABADSÁG TÖRVÉNYE – Minden pillanatban lehetőséged van szabadon választani. Ugyanakkor köteles vagy dönteni is, a következmények vállalásával. Köteles vagy megszabadulni a birtoklástól érzelmeid (harag, félelem, stressz, bűntudat, érzékenység, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, utálat, irigység, bizonytalanság, izgalom, agresszió, düh) elengedésével. Szakítanod kell bizonyos magatartásformákkal – mint a kényelmesség, hamisság, szeretetlenség, intolerancia, ítéletek, fegyelmezetlenség, rossz szokások, igények, elvárások, túlzott vágyak. Meg kell tanulnod elengedni a múltat, a megcsontosodott elképzeléseket, a túlhaladott programokat, elavult célokat, a rossz neveltetés hatásait, szakítani kell a környezeti befolyással, a negatív gondolkodással, a negatív énképpel, az önfejűséggel.

A GONDOLKODÁS TÖRVÉNYE   – Minden egyes gondolat teremt, megváltoztatja sorsunkat, sikert, vagy sikertelenséget, örömöt vagy bánatot hoz maga után. Minden, ami történik veled, az ÉRTED VAN! – még ha fájdalmas is. Meg kell hát tanulnod, hogy a lehető legoptimálisabban használd gondolkodásodat. Legfontosabb a pozitív gondolkodás, felismerni, hogy mindaz, ami veled történik, valójában jó neked. A pozitív gondolkodás abban rejlik, hogy felismerem: minden, ami van, engem szolgál és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Negatív nem is létezik, csupán „kellemetlen jó”. A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton. A sors addig ismételteti veled a leckét, míg a feladatot meg nem oldod. Mindenkiben kincsek rejlenek, fejlődni kell, hogy az utolsó cseppig kibányászhasd.

A HARAG TÖRVÉNYE – A harag és a düh a gyenge érzelmi kontroll terméke, erősen csökkenti a vitalitást! A harag idegességet idéz elő, szívverésünk szabálytalanná válik, vérnyomásunk emelkedik, rossz lesz az emésztés, alvászavarokkal és fáradtsággal küszködünk. Rosszkedvűek leszünk, elveszítjük uralmunkat gondolkodásunk és cselekedeteink felett. A bosszúság egyúttal agresszió is, negatív energia, amely diszharmóniát okoz, ami pedig betegséget idéz elő. Aki bosszankodik, az nem ért egyet az élettel, nem fogadja el az életet úgy, ahogy van.

A haragvó ember magához vonzza a betegségeket, a mérgelődés emésztési, alvási zavarokat okozhat, önmagát bünteti az ilyen ember, és az egészségével fizetsz érte. Fogadj el mindenkit olyannak, amilyen, hagyd rá, hogy ő változzon, és akkor, amikor ő akarja. Szabadítsd meg magad az elvárásoktól. A meditáció szeretetteljes kapcsolat az egész teremtéssel, út a lét középpontjába.

AZ IMAGINÁCIÓ TÖRVÉNYE – Minden képszerű elgondolásunk arra törekszik, hogy megvalósuljon! Az akarattal szemben mindig a HIT győz! A kép a tudatalatti és a lélek nyelve. A kívánt eredményt képszerűen teljes részletességében érdemes kidolgozni, és akkor elegendő energiát mobilizál. Minden ember képes arra, hogy elgondolásait képszerűen jelenítse meg. A kép a tudatalatti és a lélek nyelve. A belső képek életünk nagy részét meghatározzák. Képzelőerőre van szükségünk ahhoz, hogy a kívánt végeredményt képszerűen meg tudjuk jeleníteni, és ezeket a képeket szemünk elé tudjuk varázsolni. Minél pontosabban képzelsz el valamit, és minél hosszabb ideig tartod a szellemi képernyőmön, annál több energia árad felé, és annál gyorsabban fog a fizikai síkon is megvalósulni.

A HIT TÖRVÉNYE – A hit belső tudás. Amire hiteddel IGENT MONDTÁL, AZ MEG IS VALÓSUL, kivéve, ha a beteljesülést kitolod a jövőbe, vagy a jelenben a hiányosságokra összpontosítasz…! Nem az történik, amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk. Az igazi hit az a bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg kell hogy jelenjen. A hit nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondok, arról tudom, hogy meg is valósul. A kétely az a hit, ami ellened dolgozik!

AZ ÁLDÁS TÖRVÉNYE – Az Univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja azonnal. Amit tiszta szívedből megáldasz, az áldásként száll vissza rád. Ha megáldasz egy ellenséget, egy barátot nyersz ezzel.

AZ OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYE –  Semmi sincs a világon ok nélkül, minden az ok és okozat elve szerint működik. Minden következmény mind minőségében, mind mennyiségében mindig pontosan megfelel az oknak. A törvény így szól: “Semmiből nem lesz semmi.” Az, ami volt, mindig összefügg azzal, ami lesz. Amit mi véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamely rejtett ismeretlen ok kifejeződése. Csak addig beszélünk véletlenről és szerencséről, amíg fel nem ismerjük az összefüggéseket.

A SORS, A VÉGZET TÖRVÉNYE – Az ember szabadon választhat, de cselekedeteinek következményeivel számolni kell. Ezt a végzet törvénye rója ki rá, vagy az ok és okozat törvénye, amely végzetként jelentkezik. “Mindenki azt kapja, amit előidézett. Sem többet, sem kevesebbet és nem is mást.”

Nincsen sem véletlen, sem jutalom vagy akár büntetés, hanem kizárólag ok és okozat. Cselekedeteim következményei elől nem menekülhetek. A végzet törvénye arra kényszeríti az embert, hogy teljes felelősséget vállaljon életéért, szembesüljön cselekedeteinek következményeivel, míg a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, és ez által szabaddá nem teszi magát. A végzet törvénye akkor avatkozik be, amikor a teremtésben az ember nem tudja megteremteni a harmóniát. Arra figyelmeztet, hogy Te döntesz! „Ki mint vet, úgy arat”. „Legyen meg a Te akaratod!”

ÚJJÁSZÜLETÉS TÖRVÉNYE – Mindig újabb és újabb testet öltünk magunkra. Ez a test olyan, mint az iskolai egyenruha. Ahogy az iskolában újabb és újabb leckét kell megtanulnunk, az életben is pontosan ezt kell tennünk. Mindennap meg kell  tanulnod, amit még nem tanultál meg, hogy újabb és újabb felismerésekre tegyél szert. Mindaddig, amíg önakaratból cselekszel, újabb okokat idézel elő, s bár pozitív okok pozitív következményekkel, a negatívok negatívval járnak, mindenképpen inkarnálódni kell, hogy az adott következményekkel szembesüljünk.

A KEGYELEM TÖRVÉNYE – Minden pillanatban kiléphetsz a tudatlanságból. Ha kéred, nyitottá és befogadóvá válsz. Kegyelem az is, hogy Isten átfogó szeretetében mindig és mindenütt részesülhetünk. Kegyelemben élni annyit jelent, mint nyitottnak és befogadónak lenni.

A BOLDOGSÁG TÖRVÉNYE – Semmi nem teheti az embert igazán boldoggá, amit kívülről kell megszerezni. A boldogságot nem lehet birtokolni, csak magadban találhatod meg, ha feltétel nélkül igent mondasz az életre. Valahányszor szenvedsz, az azt jelenti, nem fogadtad el az életet. Ne tedd a sorsodat függővé valamely cél elérésétől! Boldog akkor lehetsz, ha önmagaddal és az élettel harmóniában vagy, ha a helyedet minden pillanatban optimálisan töltöd be és teljes életet élsz.

A KÖSZÖNET TÖRVÉNYE –

Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben. Adj hálát teljes szívedből valamiért, amid még nincsen, úgy mintha már megvolna, és megkapod! A hála aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.”

Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. Ám, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát.

Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy. Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek, akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak, vagy amelyeket elveszítesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd. A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszíteni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását.

Forrás: Kurt Tepperwein: Szellemi törvények;